Home

Saltstarr

Carex vacillans
Estuarine sedge
Saltstarr
Kattegat-Star


Foto Kristin Vigander Soppekilen sept 06   Foto Norman Hagen Soppekilen august 2006
Den virtuelle floraen
GRUPPE 3 SEKSJON PHACOCYSTIS
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Storvoksen, med nokså brede blad, oftest flere hannaks, smalt avlange hunnaks der det nederste ofte luter, dekkskjell mer enn dobbelt så lange som fruktgjemmene, langspisse med smalt lyst midtparte, med papillar. Fruktgjemme sterkt papilløst, med svært tynt nebb.
Størrelse
Andre som ligner
Utbredelse og voksested
 
  Foto Norman Hagen Foto Norman Hagen