Home

Skogsivaks

Scirpus sylvaticus
Wood club-rush
Skogssäv
Skov-Kogleaks
Korpikaisla
Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004 Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004 Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004
 
Navn  scirpus er et navn som de gamle romerne satte på en sivlignende plante. sylvaticus = skog-
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Skogsivaksslekta har flerårige planter. Stenglen er trekantet eller trinn, uten leddknuter. Blomster er tretallig og samlet i aks, oftest med tydelige støtteblad. Pollenbærere normalt tre. Vindpollinering.

Skogsivaks har langspisse blad 8-14 mm brede, lysegrønne, flate, med ru kanter og midtnerve. Strå enkeltvis og opprett, ofte flere sammen. Aks mørkegrønne i knipper på 2-5 ru aksskaft. Aksskjell tilspisset.
Størrelse 30-100 cm
Forvekslingsarter  Store starrarter kan også vokse fuktig, for eksempel flaskestarr og sennegress. Skuddene kan forveksles, men skogsivaks er normalt kraftigere, og de enkelte skuddene står ikke så tett sammen som hos starrartene. Buesivaks
 Voksested  Sumpskog, kilder, grøfter og vannkanter, noe næringsrikt. Bekke- og sjøstrender, grøfter, dammer, sumpgranskog, hjulspor.
Utbredelse Ganske vanlig på Øst landet nord til Stor-Elvdal. På Vestlandet sjelden nord til Møre og Romsdal. Spredt fra Trøndelag til Rana og videre nordover.   
Innholdsstoffer  Stivelse
Spiselig og bruk  Nedre deler av skuddet med hvit, sprø marg kan brukes rå i salat eller kokt som en grønnsak.     
Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Gol juli 2012