Home

Skogstjerneblom

  Stellaria nemorum
Wood Stitchwort
Foto Kristin Vigander Semsvann mai 2010 Foto Kristin Vigander Grøslia, Valdres juli 2001 Foto Kristin Vigander Junkerdalen juli 2005
   
Latinsk navn Stellaria av stella = stjerne, nemorum = voksende i lund
Familie Caryophyllaceae - Nellikfamilien
Karakteristika Blomster hvite med 5 frie begerblad, 5 dypt kløvne kronblad og 5 grifler. 10 støvbærere. Kapsel åpnes med 6 fliker. Blekgrønn plante med hår, som danner bestander med utløpere. Stengel slakk, rund med hår helt rundt. Øvre blad med kileformet grunn. Støttebladene avtar i størrelse oppover stengelen. Blomater med 6-7 mm lange beterblad og dobbelt så lange dypt kløvde kronblad.
Størrelse 20-60 cm
Forvekslingsarter Skogstjerneblom kan forveksles med sprøarve Myosoton aquaticum, men denne har en slakk, skjør stengel med blad som alle er sittende.
Utbredelse Vanlig over hele landet
 
   
Foto Norman Hagen Lom aug 2004