Home

Sprøarve

  Myosoton aquaticum
Water chickweed
Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005 Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005 Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005
 

Sprøarve Myosoton aquaticum vurderes som trygg (LC). Arten er knyttet til fuktig kulturmark og skrotemark på søndre Østlandet nord til He Ringsaker og Op Gran, med strøforekomst sør til VA Kristiansand, og med noen trolig tilfeldige ugrasforekomster i Trøndelag, se Fægri & Danielsen (1996). Den har vært regnet å være i tilbakegang og sårbar (Rødliste 1998), men er heller i spredning. Arten er fortsatt sjelden, men dokumenterte funn etter 1995 utgjør 47,0 % (mot normalt 18,4 %), og den er funnet i flere kommuner etter 1990 enn før. Økningen kan skyldes temperaturøkning eller mer effektiv innførsel med grasfrø etc. Svært mange nye forekomster er på utpreget skrotemark. (Artsdatabanken).

Latinsk navn Tidligere stellaria aquaticum og malachium aquaticum, malachos = bløt, aqua = vann.
Familie Caryophyllaceae - Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Lysegrønn. Snau nede, kjertelhåret oppe. Stengel myk og slakk. Nedre blad skaftet, øvre sittende. Kronblad 5-7 mm, lenger enn begerbladene, dypt kløvd. 5 grifler. Kapsel deler seg halvveis ned i 5 to-tannete fliker.
Størrelse 15-35 cm
Utbredelse og vokstested. Fuktige steder, grøfter og vannkanter. Planten er en rødlisteart.
Andre som ligner Skogstjerneblom
 
Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005