Home

Sølvmelde

  Atriplex laciniata
Frosted Orache
Foto Kristin Vigander Jomfruland august 2005 Foto Kristin Vigander Jomfruland august 2005 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
  Mer informasjon i Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Meldefamilien
Karakteristika Stengel nedliggende med sprikende grener. Blad rombeformet til bredt ovale, tett sølvhåret av melhår. Blad med en fin, tett nervatur som skiller dem fra de andre hjemlige norske artene. Store blad i blomsterstanden. Forblad små, rombeformet og korkaktige, sammenvokst opp til midten eller høyere, med tettnerver.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Tangmelde
Utbredelse