Home

Spisslønn

  Acer platanoides
Norway maple
Foto Kristin Vigander Bygdø mars 2007 Foto Tove Hafnor Dahl Foto Kristin Vigander
Foto Kristin Vigander Foto Krisitn Vigander Foto Kristin Vigander
 
 
  Foto Kristin Vigander AK Spira april 2013  
  Den virtuelle flora
Navn Acer = skarp. Platanoides: Viser til likheten med platan i bladformen.
Familie Sapindaceae - Lønnefamilien
Beskrivelse Spisslønn er et stort tre som kan bli 10 til 20 m høyt. Den blomstrer på bar kvist med opprette, lysegrønne halvskjermer. Kvister og blad er glatte. Bladene har fem lapper med få, men spisse tenner. Spisslønn har karakteristiske frø med to vinger som lett spres med vinden. Vinkelen mellom vingene på frukten er butt.
Størrelse  
Voksested Stiller store krav til både på jord og temperatur, og vokser i tørr skog og på rasmark.
Utbredelse Vokser naturlig på Sørlandet og Østlandet nord til Hedmark, og er videre spredt langs kysten til Nordland. Som hageplante vokser den nord til Troms.
Forvekslingsarter Kan forveksles med plantanlønn Acer pseudoplatanus, men hos denne har blandlappene mange og nokså butte tenner. Platanlønn har dessuten hengende blomsterklaser som ikke kommer før etter løvsprett. Den er også spiselig.
   
 
Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2007