Stankkarse, tevkarse

Home Lepidium ruderale
Narrow-leaved pepperwort
Foto Kristin Vigander, Oslo mai 2005    
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Ett eller toårig. Nedre blad to ganger fjærdelte, visner tidlig. Øvre blad linjeformet, hele. Kronblad mangler, eller svært små. Bare to pollenbærere. Skulpe liten, - avlang til eggformet, bredest nedenfor midten og noe kileformet nederst, smalt vingekantet og med grunt innhakk. Vond lukt.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Tettkarse, men tettkarsen har ikke lukt
Utbredelse og voksested Innført ugress i byer, langs veier og på skrotemark, bofast.