Home

Tettkarse

Lepidium densiflorum
Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy Hvaler juni 2009 Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika Ett- eller toårig. nedre blad fjærdelt med stor endeflik, visner tidlig. Øvre blad smalt avlange, tannet. Kronblad ørsmå eller mangler. 2-4 pollenbærere. Skulpe bredt elliptisk til nesten rund., men oftest bredest ovenfor midten, med grunt innhakk.
Størrelse 20-30 cm
Lignende arter Stankkarse (tevkarse), men den har en sterk lukt, mens tettkarsen er nesten luktløs.
Voksested Innført ugress i hage, på veikanter, langsmed jernbaner og på skrotemark, bufast.