Home

Steinstorkenebb

  Geranium columbinum
Lang-stalked cranes-bill
Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Geraniaceae- Storkenebbfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengel tynn og knebøyd med nedvendte hår, uten skaftet kjertelhår. Blad med noe kantet omriss, 5-7-delte nesten inn til midten med smale fliker, med liggende hår. Blomster ca 10 mm brede, langskaftet, når høyt over bladene. Begerblad sprikende, broddspisse. Kronblad lysfiolette, tverre eller litt utrandet i spissen, 7-10 mm lange og lengre enn begerbladene.
Størrelse 10-30 cm
Utbredelse Tørrbakke og berg med grunt jorddekke. ØF Hvaler, AK Oslo, VF Holmestrand, spredd i kyststrøk fra TE Porsgrunn og Bamble til SF Askvoll, Gloppen og Stryn. I TE inn i Kviteseid MR Midtsund, ST Hitra.
Andre som ligner Åkerstorkenebb
 
 
Foto Kristin Vigander Mosterhamn Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Mosterhamn Bømlo juni 2017