Home

Stortveblad

Neottia ovata ( Tidligere Listera ovata)
Common twayblade
Foto Kristin Vigander, Heistad juni 05 Foto Kristin Vigander, Heistad juni 05 Foto Kristin Vigander, Sverige Falkøping juni 2009
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Listera etter den engelske legen og naturforskeren Martin Lister (1638-ca 1710). ovata = eggformet
Familie

Orkidefamilien

Karakteristika

Blad eggformet, ofte 6-10 cm lange. Klase lang og mangeblomstret, med grønne blomster. Leppe gulgrønn, med to parallelle fliker og en nektastripe langs midten. (Kilde Lid-Lid)

Størrelse 20-60 cm
Andre som ligner Småtveblad
Utbredelse Urterik skog, slåtteeng og beitemark, hei, myrkanter, på baserik grunn. Spredt til nokså vanlig i det meste av lavlandet.
Foto Kristin Vigander Heistad Foto Kristin Vigander Mjøndalen juni 05 Foto Kristin Vigander Mjøndalen juni 05
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004