Home

Forvikke (Vicia sativa ssp. cordata)

  Vicia sativa ssp. cordata
Common vetch
Foto Kristin Vigander Kreta april 2016 Foto Kristin Vigander Kreta april 2016  
 

Cretanflora

Dette er en underart av forvikke vicia sativa ssp. sativa

Latinsk navn  
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner  
Voksested og utbredelse