Home

Blåfink

  Fringilla teydea
Blue chaffinch
Foto Kristin Vigander Tenerife januar 2011 Hann Foto Kristin Vigander Tenerife januar 2011 Hann Foto Kristin Vigander Tenerife januar 2011 Hann
Sang  
Familie Fringillidae - finker
Karakteristika Tydelig større enn bokfink, mer framtung, har kraftigere bryst, hode og nebb. Begge kjønn har kun svak antydning til gråhvite, smale vingebånd og mangler hvitt på stjerten.
Hunnen har brun overside og er lysegrå under
Størrelse  
Utbredelse Hekker i furuskog (1200-1800 m.o.h) på Tenerife (tallrik) og Gran Canaria (sparsom). Standfugl.
Andre som ligner