Home

Blåstrupe

  Luscinia svecica
Bluethroat
Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl juli 2012
 
Foto Norman Hagen juli 2005 Foto Norman Hagen juli 2005 Hunn Foto Øystein Ruden
 
 
Foto Kristin Vigander OP Fokstumyra juli 2016 Hann Foto Kristin Vigander OP Fokstumyra juli 2016 Hunn