Home

Grønnspett

  Picus viridis
Green woodpecker

Foto Kristin Vigander AA Gjervoldsøy Arendal mai 2009 Foto Kristin Vigander AA Gjervoldsøy Arendal mai 2009 Foto Kristin Vigander AA Gjervoldsøy Arendal mai 2009

Latinsk navn  
Familie Picidae - spetter
Karakteristika

 

Størrelse  
Lyd  
Utbredelse