Kristins flora
Kristins fugler

Haukugle

Surnia ulula
Northern hawk owl
Chouette épervière

Foto Jarle Johansen Foto Gisèle Beaudoin Uhro Kekkonen Nasjonalpark Finland juni 2014 Foto Svein Hjelmeset
Hør lyden her
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Ugler
Karakteristika Mellomstor art med karakteristisk silhuett: Svært lang stjert, ganske smale, butte vinger. Ligner mer en hauk enn de andre uglene. Inntrykket forsterkes av rett og kraftfull flukt, med korte serier av vingeslag avløst av korte glideflukter. Sitter i tretopper, gjerne fullt synlig i tørrgraner. Hode temmelig stort. Oversiden mørkebrun med lys nakke og skuldre, sistnevnte danner en tydelig V på ryggen av sittende fugl sett bakfra.
Størrelse 35-43 cm lang, vingespenn 69-82 cm
Utbredelse Hekker i taiga og i fjelltraktene i sonen der fjellbjørkeskog møter barskog., ved myrer, enger og hogstfelt.
Andre som ligner