Home

Hvitørebylbyl

  Pycnonotus leucotis
White-eared bulbul
Foto Kristin Vigander Oman november 2010 Foto Kristin Vigander Oman november 2010 Foto Kristin Vigander Bahrain november 2010
Familie Bylbyler
Karakteristika Brungrå overside, sotsvart hode, gule undre stjertdekkere. Stort hvitt kinnfelt.
Størrelse 18-20 cm
Utbredelse Hekker nærmest i Irak og omkring Persiabukta
Andre som ligner Araberbylbyl