Kristins flora
Kristins fugler

Bengalsporegjøk

Centropus bengalensis
Lesser coucal
Foto Kristin Vigander Kina (På vei mellom Emeifeng og Nanchang) mai 2015 Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Foto Kristin Vigander Kina april 2015
Latinsk navn
Familie Cuculiformes - Cuculidae (Gjøkefugler)
Karakteristika
Størrelse
Andre som ligner