Kristins flora
Kristins fugler

Blyrødstjert

Rhyacornis fuliginosa
Plumbeous redstart
Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hunn Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hunn Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hunn
Latinsk navn
Familie Passeriformes - Muscicapidae (Fluesnapperfamilien)
Karakteristika
Størrelse
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hunn Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hann Foto Kristin Vigander Kina april 2015 Hann