Home

Krykkje

Rissa tridactyla
Black-legged kittiwake
Foto Idar Nilssen Andenes juni 2006 Foto Kristin Vigander juli 2006 Foto Kristin Vigander Røst juli 2007
Latinsk navn
Familie
Karakteristika

Marginalt større enn hettemåke. Grunt kløftet stjert og korte ben. Stive raske vingeslag, mindre makelig, - mer terneaktig flukt enn hos andre måker.
Voksen: Vingespiss helt svart. Ganske mørk grå framrygg som lysner til gråhvit foran den svarte vingespissen. Nebb gulaktig, bein svarte eller mørkebrune (unntaksvis røde, oransje eller brunrosa). Hvitt hode om sommeren, om vinteren grå nakke og gråsvart halvmåne ved øret.

Størrelse 37-42 cm lang, vingespenn 93-105 cm
Utbredelse Hekker kolonivis i bratte kystklipper, iblant på bygninger. Tallrik ved koloniene og ved fiskehavner.
Andre som ligner Fiskemåke
Foto Kristin Vigander Røst Foto Kristin Vigander Røst Foto Gisèle Beaudoin Varanger juni 2014