Home

Polarsnipe

Calidris canutus
Spotted redshank
 

 

Foto Kristin Vigander Øyeren august 2019    
 

Polarsnipe er rødlistet i kategorien EN = Sterkt truet

Familie Vadere
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse