Home

Ravn

Corvus corax
Common raven
Foto Svein Hjelmeset www.geoatlas.no Foto Kristin Vigander Røst juli 2007 Foto Kristin Vigander Røst juli 2007
Latinsk navn
Familie
Karakteristika Sky og årvåken. Den største spurvefuglen, større enn musvåk. Drakten helt svart med metallglans (grønt, blålilla). Nebbet er svært kraftig, noe som vises i flukt.
Størrelse Lengde 54-67, vingespenn 115-130 cm.
Utbredelse

Hekker i øde skoger, fjelltrakter og kystskrenter. Har store revir, drar vidt omkring. Standfugl.

Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Røst juli 2007 Foto Svein Hjelmeset