Home

Ringdue

  Columba palumbus
Common wood pidgeon

Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Jar april 2009 Foto Kristin Vigander Tøyen mai 2006
Latinsk navn  
Familie Columbidae - duer
Karakteristika Den største dua, betydelig større enn bydua, noe lengre stjert og mindre hode. Er rundbrystet, men allikevel noe mer langstrakt. Gjenkjennes straks på stort, hvitt felt på halssiden (altså egentlig ikke full ring), og i flukt et hvitt bånd tvers over vingeoversiden. Skilles i flukt fra skogdue på et roligere vingeslag, større størrelse og marginalt lengre stjert. Kjønnene er like.
Størrelse Lengde 38-43 cm, vingespenn 68-77 cm
Utbredelse Hekker i skog, gjerne uttynnet granskog, parker og hager.
Andre som ligner  
 
 
Foto Kristin Vigander Jar februar 2011 Foto Kristin Vigander Mallorca mars 2016