Kristins flora
Kristins fugler

Svømmesnipe

  Phalaropus lobatus
Red-necked phalaropeFoto Svein Hjelmeset www.geoatlas.no
Foto Kristin Vigander Blönduos Island juni 2019 Foto Kristin Vigander Island juni 2019
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse 17-19 cm lang, vingespenn 30-34 cm
Utbredelse Hekker på vierbevokste bløte myrer
Andre som ligner