Rettlinjet høstfly

Home Agrochola macilenta
Red-line quaker
   
Foto Kristin Vigander Jar september 2005    
Faktaark

Latinsk navn
Familie Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae
Karakteristika Framvingens grunnfarge varierer en del, men vanligvis er den oker eller ulike nyanser av brunt, så å si alltid med et gult islett. Nyremerket har nedre del fylt med grått. Utenfor midtfeltet er ribbene markert med mørke punkter. Bølgelinjen er rett, bortsett fra en knekk nær framkanten; den er gulhvit, innad kantet med brunrødt. Bakvingen er grå og har gulaktige frynser. Den skiller seg fra bølgelinjet høstfly (Agrochola circellaris) ved at bølgelinjen er rett og ved at den mangler gult felt på bakvingens framkant
Størrelse Vingespenn 31-36 mm
Utbredelse Lokalt vanlig på Sørlandet og rundt Oslofjorden. I indre deler av Østlandet er den bare kjent fra Rollag i Buskerud. På Vestlandet er den funnet nord til Os i Hordaland.
Andre som ligner agrochola lota, agrochola circhellaris