Home

Ensfarget hjelmmorkel

Cudonia confusa
Foto Kristin Vigander Krokskogen august 2009 Foto Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009 Foto Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009

Hjelmmorkel er uspiselig

DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Lyst grønngul - mørkt olivengrønn
Størrelse 1-3 cm bred, 4-6 cm høy
Hatt Hatten er sterkt slimet i fuktig vær. Halvkuleformet og noe sadelformet.
Underside Utydelige fliker
Sporer Hvite
Stilk Orangegul stilk som er dekket av ørsmå grønne skjell eller prikker, ofte hul.
Fot
Kjøtt Geleaktig kjøtt
Voksested Fuktig skog blant løvstrø og mose. Ganske vanlig i sør- og midtnorge til Nordland. Vokser i knipper, ofte i store flokker.
Tid Høst
Andre som ligner Slimmorkel
 
 
Foto Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009 Foto Kristin Vigander Krokskogen august 2009