Home

Slimmorkel

Leotia lubrica
Jelly bellies
   
Foto Norman Hagen september 2005    
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig.
Farge Lyst grønngul - mørkt olivengrønn
Størrelse 1-3 cm bred, 4-6 cm høy
Hatt Hatten er sterkt slimet i fuktig vær. Halvkuleformet og noe sadelformet.
Underside Utydelige fliker
Sporer Hvite
Stilk Orangegul stilk som er dekket av ørsmå grønne skjell eller prikker, ofte hul.
Fot
Kjøtt Geleaktig kjøtt
Voksested Fuktig skog blant løvstrø og mose. Ganske vanlig i sør- og midtnorge til Nordland. Vokser i knipper, ofte i store flokker.
Tid Høst
Andre som ligner Hjelmmorkel