Home

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium atrovirens
 
Foto Tove Hafnor Dahl Eidbo januar 2006 Foto Tove Hafnor Dahl Eidbo januar 2006  
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge blågrønn
Familie Corticiaceae - barksoppfamilien
Andre som ligner Byssocorticium pulchrum - skilles på sporenes størrelse