Home

Byssocorticium pulchrum

Byssocorticium pulchrum
Foto Kristin Vigander Nesodden oktober 2010 Foto Kristin Vigander Nesodden oktober 2010 Foto Kristin Vigander Nesodden oktober 2010
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Uspiselig
Farge blågrønn
Familie Corticiaceae - barksoppfamilien
Andre som ligner Byssocorticium atrovirens - skilles på sporenes størrelse