Home

Svartsonekjuke

  Phellinus nigrolimitatus
 
Foto Tove Hafnor Dahl AA - Arendal (Sørsvann S) oktober 2008 Foto Kristin Vigander Ramsåsen (Bærum) mai 2014 (kjuketur) Foto Kristin Vigander Ramsåsen (Bærum) mai 2014 (kjuketur)
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Rødlistet NT (Nær truet)

Familie  
Beskrivelse Vi ser en orange kant når den knekkes over. Den er hard og seig å knekke.
Porelag Brunt eller gråaktig porelag. Den får et nytt porelag hvert år.
Treslag Hovedsakelig gran, men også furu
Forvekslingsarter Hyllekjuke, men denne har større porer og er litt mindre gråaktig. Lettere å brekke, mer som kork. granrustkjuke
 
 
Foto Kristin Vigander Ramsåsen (Bærum) mai 2014 (kjuketur) Foto Kristin Vigander Hurdal oktober 2015