Home

Bølgeriske

Lactarius flecuosus
Foto Norman Hagen   Foto Kristin Vigander august 2008
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Fargen varierer fra fiolettgrå til gulgrå
Størrelse 6-20 cm bred, 4-10 cm høy
Hatt Hatten er stor og kjøttfull, glatt, fettet. Nedtrykt i midten.Hattkanten er innrullet
Skiver Lyst kremfargete skiver.
Sporer Lysegule
Stilk Tykk, kort stilk, fargen et skjær av hattfargen.
Kjøtt Kjøttet er sprøtt og hvitt, og avgir hvit melk, som tørker til grønnlig beige på skivene.
Voksested Ikke vanlig. I mykorrhiza med bartrær og bjørk, ofte i fuktig skog.
Tid August-oktober
Andre som ligner Hulriske, men denne har lengre stilk, tydeligere soner eller dråpeflekker på hatten, mer slimet