Home

Furumatriske

Lactarius deliciosus

 

Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013 Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013 Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Farge Lyst orange, ofte med konsentriske mørke soner, går gradvis over til grønnlig.
Størrelse 5-10 cm bred
Hatt 5-10 cm, først hvelvet, senere traktformet; oransje og sonet
Skiver Tilvokste til nedløpende; oransje
Sporer Hvitt
Stilk 4-8 x 1-2 cm; lys oransje med tydelige groper
Voksested Furuskog; på kalkrik grunn
Tid sensommer-høst
Forvekslingsarter Granmatriske
 
   
Foto Kristin Vigander Hensmoen september 2013