Home

Stor parasollsopp

  Macrolepiota procera
   
Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
   
Farge Brun
Størrelse 15-40 cm høy, 10-30 cm bred
Hatt Først eggrund, senere klokkeformet til hvelvet med pukkel. Glatt brunt midtparti, sprekker opp i store, brune skjell på blekbrun, myktrådet bunn.
Underside Skiver hvite, høye, tette og frie
Sporer Sporepulver hvitt
Stilk 1-3 cm tykk, hul, stiv, klubbeformet basis
Fot  
Kjøtt Meget god matsopp
Voksested Åpne bar- og løvskoger
Tid Sommer og høst
Andre som ligner Rødnende parasollsopp