Home

Fikenmelde

  Chenopodium ficifolium
Fig-leaved goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05 Foto Kristin Vigander Øra september 05
 

Fikenmelde er en fremmed art med lav risiko (LO)

Latinsk navn  
Familie Meldefamilien
Karakteristika Ettårig. Stilk opprett og grønnaktig. Blad lysegrønne til grågrønne, iblant litt hvitmelete. Blad tydelig lappet eller fliket med midtflik som er 2-3 ganger lengre enn sideflikene.
Størrelse Opp til en meter høy
Andre som ligner Meldestokk, Svenskemelde
Utbredelse Oftest på ballast og ved møller frem til 1940, få funn senere. Spredte funn langs kysten fra Fredrikstad og Oslo