Home

Skogpersille

 

Aethusa cynapium var . cynapium

Foto Kristin Vigander Hole juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole juli 2004
  Skogpersille er en varietet av hundepersille.

Den er rødlistet sårbar (VU) 2022

Latinsk navn Aethusa = skinnende, refererer til bladene. cyn = hunde-
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika

Stengel nederst ofte blålilla. Har lange, linjeformete bladfliker og kortere svøpblad enn hundepersille.

Størrelse 100-200 cm
Andre som ligner Vill gulrot, hjorterot, hundepersille
Utbredelse