Home

Takhaukeskjegg

  Crepis tectorum
Narrow-leaved hawk's-beard
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Asteraceae - korgplantefamillien
Karakteristika

Ett- til toårig. Stengel forgrenet. Blad smale og snaue, de nedre dypt fliket til bukttannet, de øvre hele. Kurver oftest tallrike, noen ganger enkeltvis på småplanter, 1-1.5 cm brede med oftest tiltrykte kurvdekkblad, kjertelhåret på utsiden, grissent håret på innsiden. Kroner lysegule. Griffel brungrønn. Frukt mørkt purpurbrun med 10 ribber som er ru øverst. Fnokk snøhvit.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Sumphaukeskjegg, enghaukeskjegg
Utbredelse Berg, rasmark, tørrbakke, ugress i åker, på vegkanter og annen skrotemark, på torvtak. Vanlig i det meste av landet nord til FI Porsangen og Karasjok, men sjelden eller manger på mye av Sørlandet
 
Nedre blad
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
Takhaukeskjegg har kjertelhår på dekkbladene
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009