Home

Enghaukeskjegg

Crepis praemorsa
Leafless hawk's-beard
Foto Kristin Vigander Falkøping Sverige juni 2009 Foto Kristin Vigander Falkøping Sverige juni 2009 Foto Kristin Vigander Falkøping Sverige juni 2009

Enghaukeskjegg er rødlistet som sårbar (VU)

Latinsk navn praemorosa kommer av latins praemorsus = avbitt. Henspiller på den korte, tykke jordstengelen.
Familie Asteraceae - Korgplantefamilien
Karakteristika Flerårig. Kort tykk jordstengel. Blad gulgrønne, myklodne og hele, alle i rosett. Skaft med en klase av små korger. korgdekkblad lansettformet, snaue- Kroner blekgule. Frukt blekbrun, med ca 20 ribber. Fnokk snøhvit.
Andre som ligner Sumphaukeskjegg, veghaukeskjegg, takhaukeskjegg
Voksested Slåtteeng, engkanter på noe baserik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Falkøping Sverige juni 2009 Foto Kristin Vigander Svartorseter juni 2017