Til Kristins flora

Trær - knopper
Sist oppdatert 11.04.10     

Kontakt meg gjerne for kommentarer

(Tallene refererer til sidetall i Lids flora)


Naturhuset (Fornebu)
LØVTRÆR Klikk på bildene for mer informasjon  

Selje
Salix caprea ssp. caprea
Salicaceae - vierfam 167

Osp
Populus tremula
Salicaceae - vierfam 167

Osp
Populus tremula
Salicaceae - vierfam 167
 

Hengebjørk
Betula pendula
Betulaceae - bjørkefam 184

Svartor
Alnus glutinosa
Betulaceae - bjørkefam 184

Gråor
Alnus incana
Betulaceae - bjørkefam 184

Hassel
Corylus avellana
Corylaceae - hasselfamilien 187

Sommereik
Quercus robur
Fagaceae - bøkefam
188

Bøk
Fagus sylvatica
Fagaceae - bøkefam 187


Alm
Ulmus glabra
Ulmacea - almefam 189


Alm
Ulmus glabra

Ulmacea - almefam 189

Spisslønn
Acer platanoides
Aceraceae-lønnefam 530
     

Rogn
Sorbus aucuparia
Rosaceae - rosefam 463

Hagtorn
Crataegus monogyna
Rosacea - rosefamilien 473

Hegg
Prunus padus
Rosaceae - rosefam 476
 

Gullregn
Laburnum anagyroides
Fabacea- ertefam 481

Lind
Tilia cordata
vitaceae vinfamilien 536

Ask
Fraxinus excelsior
olaceae - olivenfamilien 631

Syrin
Syringa vulgaris
olaceae - olivenfamilien 631


Korsved
Viburnum opulus
Adoxaceae-moskusurtfam 787

       
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.
(Karin Boye)