Home

Bøksanger

  Phylloscopus sibilatrix
Wood warbler
Foto Kristin Vigander AK Dælivann mai 2013 Foto Kristin Vigander AK Dælivann mai 2013 Foto Kristin Vigander AK Dælivann mai 2013
   
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner Ligner løvsanger. Sett undenfra virker bøksangeren påfallende bredbrystet og kortstjertet.
 
   
    Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
(Bøksangeren ble bestemt på grunnlag av sangen)