Home

Veihaukeskjegg

Crepis biennis
Rough Hawk's-beard
Skånefibbla
Toårig Høgeskæg
Piennarkeltto
Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012
Den virtuelle flora
Latinsk navn biennis = toårig
Familie Asteraceae - Korgplantefamilien
Karakteristika Toårig. Stengel stivhåret, grenet. Blad dypt fliket. Kurver i halvskjerm, 2-3 cm brede. Kurvdekkblad lansettformet, grønnsvarte, lodne både på utsiden og innsiden, de ytre spriker. Kroner gullgule. Frukt gulbrun, med 13-20 glatte ribber.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner Sumphaukeskjegg, enghaukeskjegg, takhaukeskjegg
Voksested Innført, bofast og nå i rask spredning. Først som ballast, senere som ugress på veikanter, åkerkanter, hogstfelt og skrotemark.
Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Lier juli 2012