Home

Skogsnelle

Equisetum sylvaticum
Wood horsetail
Skogsbräken
Skov-Padderok
Metsäkorte
Skogelfting
Foto Kristin Vigander Isi, Bærum, mai 2004 Foto Kristin Vigander Mælum, Skien juni 2006 Foto Kristin Vigander Mælum, Skien juni 2006
 
Navn Equisetum kommer av latin equus = hest og seta=tagl. Altså hestetagl, som viser til stengelens stivhet. Sylvaticum = 'som vokser i skogen'.
Familie Equisetaceae - Snellefamilien
Karakteristika

Flerårig plante, krypende, snau jordstengel med korte fertile skudd som snart blir grønne og grenete. 3-5 brede sliretenner. 

Vårstengel der det fertile skuddet (sporehusstanden) er kort og gulbrunt, ca 2-3 cm langt. Vårstengelen har grønne grener med sidegrener, og står grønn hele sommeren.  

Sommerstengelen er noe spinklere, uten aks, grønn stengel og hovedgrener med sidegrener.    Det er sterile skudd ru med grasiøst bøyde forgrenete grener, 3-4 kantete med rødbrune grenslirer og sylspisse tenner. Stengel furet og leddet, det midtre hulrommet tar halve stengelbredden.

Størrelse 15-60 cm
 Voksested  Sump- og barskog, beitemark, myrkanter og hei, på fuktig og ofte mager jord.
Utbredelse Vanlig på fuktig jord over hele landet.
Forvekslingsarter  Åkersnelle     Engsnelle      Men det er bare skogsnelle som har grenete sidegrener på hovedgrenene. Vær også obs på myrsnelle, som er giftig.
 Innholdsstoffer  Skogsnelle inneholder ingen stoffer som virker mot blærelidelser
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander Valdres juni 2007 Foto Kristin Vigander Valdres juni 2007
 
Foto Kristin Vigander TE Langangen mai 2011 Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012