KRISTINS LARVER

Tilbake til Kristins sommerfugler

Dette er ikke bare egne larvebilder. Noen har jeg hentet på nettet.
Fotografens navn finner du ved å klikke på lenken.


Engringvinge

Myrringvinge

Kystringvinge

Gullringvinge
 

Fløyelsringvinge


Keiserkåpe

Klipperingvinge

Skogringvinge (Flekket ringvinge)
 

Liten kålsommerfugl

Stor kålsommerfugl
     
         

Dagpåfugløye


Neslesommerfugl


Svalestjert


Apollosommerfugl
Lyngmåler
       

Tannmåler


Vintermåler


Furubuemåler


Pantermåler


Bjørkelurvemåler
       

Dvergbjørkspinner


Eikespinner


Hagtornspinner


Kløverspinner
 

Ringspinner

Bringebærspinner

Rustvingespinner

Oksehodespinner
 

Punkttigerspinner

Pinnsvinspinner
     

Heibørstespinner

Høstbørstespinner
 
Kameltannspinner
 

Ligustersvermer

Stor snabelsvermer
Lindesvermer
Stor mauresvermer
 

Furusvermer

Seksflekket bloddråpesvermer

Liten bloddråpesvermer
   

Hagelundfly

Tverrlinjet seljefly

Vanlig rovfly

Blågrått kveldfly
 

Syrekveldfly

Rødt pyramidefly
Hasselmunkefly
Psikveldfly

Skogsalathettefly

Burothettefly
     

Rødt hagefly

Furufly

Gulflekkbakkefly

 

Tredreper

Rognebærmøll

Steinfrømøll (SHj)
 

Nattpåfugløye