Kristins fugler Norden

Til Kristins flora

Kristins Fugler   
Sist oppdatert 09.09.2014     

Alle bilder med andre fotografer enn meg selv,
har jeg fått tilsendt. Jeg bruker ikke andres
bilder med mindre fotografen selv har bedt om
det.

Fotografer:
Kristin Vigander
Norman Hagen (NH)
Svein Hjelmeset (SH)
Idar Nilssen (IN)
Jarle Johansen (JJ)
Kåre Homble (KH)
Anita Mechlenborg (AM)

Nils Evald Biti (NEB)
Rolf Johansen (RJ)
Kjell-Magne Ellingsen (KME)
Gisèle Beaudoin (GB)

 


Kontakt meg gjerne for kommentarer

Fugler fra Irland mars 2011
Fugler fra Galapagos og Mellomamerika okt 2011
Fugler fra Cuba og Bahamas november 2012

Lommer
Dykkere
Stormfugler
Skarver
Pelikanfugler
Storkefugler
Flamingoer
Svaner

ANDEFUGLER:
Gjess
Treender
Gressender
Dykkender
Fiskender

 


ROVFUGLER:
Ørner
Glenter
Hauker
Våker
Falker

Skogshøns
Fasaner
Rikser
Traner
Trapper

Vadere
Joer
Måker
Terner


Alker
Sandhøns
Duer
Gjøker
Ugler
Nattravner
Bietere, råkefugler
Spetter
Lerker
Svaler


 

 

SPURVEFUGLER - PASSERIFORMES
Spurver
Buskspurver
Jernspurver

Erler
Piplerker
Fossekall og sidensvans
Finker
Sangere - Sylviidae
Varslere
Vevere - Ploceidae

Trostefugler
Stærer
Kråkefugler
Suler
Fluesnappere
Trekrypere
Meiser  Hekker i Norge
     
Lommer - Gaviidae Til toppen      


Smålom
Gavia stellata


Storlom
Gavia arctica


Dykkere - Podicipedidae Til toppen    

Toppdykker
Podiceps cristatus

Horndykker (JJ)
Podiceps auritus

Gråstrupedykker
Podiceps grisegena

Svarthalsdykker
Podiceps nigricollis

Ringnebbdykker
Podilymbus podiceps

Dvergdykker
Tachybaptus ruficollis


 
Stormfugler - Procellariiformes Til toppen      


Havhest
Fulmarus glacialis


   
Skarver - Phalacrocoracidae Til toppen      


Storskarv
Phalacrocorax carbo


Toppskarv
Phalacrocorax aristotelis     
Pelikanfugler - Pelecaniformes Til toppen      

Gråhegre
Ardea cinere


     
   

 
Storkefugler Ciconiiformes Til toppen      

Stork (Frankrike)
Ciconia ciconia


SvanerTil toppen      

Knoppsvane
Cygnus olor


Sangsvane (SH) Geotlas
Cygnus cygnus


Dvergsvane (RJ)
Cygnus columbianus
 
Gjess Til toppen      

Kortnebbgås
Anser brachyrhynchus

Grågås
Anser anser

Kanadagås
Branta canadensis

Hvitkinngås
Branta leucopsis

Ringgås
Branta bernicla

Gravand
Tadorna tadorna

Rustand
Tadorna ferruginea

 
Treender Til toppen      

Mandarinand (AM)
Aix galericulata
     
Gressender Til toppen      

Stokkand hunn
Anas platyrhynchos

Stokkand hann
Anas platyrhynchos
Lyd

Snadderand
Anas strepera

Rødfotand
Anas rubripes

Stjertand hann (SHJ)
Anas acuta

Skjeand (SH)
Geoatlas

Brunnakke
Anas penelope
 


Krikkand
Anas crecca


Knekkand (SHJ)
Anas querquedula
   
Dykkender Til toppen      

Taffeland
Aythya ferina

Bergand
Aythya marila

Toppand
Lyd
Aythya fuligula
 

Ærfugl hann Lyd
Somateria molissima

Ærfugl hunn
Somateria molissima

Svartand
Melanitta nigra

Sjøorre
Melanitta fusca

Havelle
Clangula hyemalis

Kvinand hann Lyd
Bucephala clangula

Kvinand hunn
Bucephala clangula

Rødhodeand
Netta rufina
Fiskender Til toppen      

Laksand hann
Mergus merganser

Laksand hunn
Mergus merganser

Siland hann Lyd
Mergus serrator

Siland hunn
Mergus serrator
   

 

Moskusand
Cairina moschata
 
 

 
ROVFUGLER Til toppen      
Ørner Til toppen      

Havørn
Haliaeetus albicilla

Fiskeørn
Pandion haliaetus

Kongeørn
Aquila chrysaetos
 
Glenter Til toppen      

Svartglente (Italia)
Milvus migrans

Glente (Sverige)
Milvus milvus
   
Hauker Til toppen      

Sivhauk (Sverige)
Circus aerigunosus


Enghauk (Frankrike)
Circus pygarus


Spurvehauk (JJ)
Accipiter nisus


Myrhauk (Sverige)
Circus cyaneus

       
Våker Til toppen      

Fjellvåk
Buteo lagopus

Musvåk
Buteo buteo

Vepsevåk
Pernis apivorus
 
Falker Til toppen      

Tårnfalk
Falco tinnunculus

Dvergfalk (NEB)
Falco columbarius


Lerkefalk
Falco subbuteo


Aftenfalk
Falco vespertinus
  GALLIFORMES - HØNSEFUGLER    
Skogshøns Til toppen      

Lirype (JJ)
Lagopus lagopus

Fjellrype (SH) Geoatlas
Lagopus muta

Orrhøne (NH)
Tetrao tetrix

Orrhane (JJ)
Tetrao tetrix
Fasaner og perlehøns Til toppen      

Fasan
Fasianus colchius
     
Rikser - Rallidae Til toppen      


Vannrikse (SH) Geoatlas
Rallus aquaticus


Sivhøne
Gallinula chloropus


Sothøne
Fulica atra

TranerTil toppen      
     
Vadere Charadriiformes Til toppen      

Tjeld
Haematopus ostralegus

Avosett
Recurvirostra avosetta
   

Dverglo (Gran Canaria)
Charadrius dubius

Sandlo
Charadrius hiaticula
   

Heilo (JJ) Lyd
Pluvialis apricaria

Sandløper (Frankrike)
Calidris alba

Tundralo (Bahamas)
Pluvialis squatarola
 

Vipe
Vanellus vanellus
     

Fjæreplytt
Calidris maritima

Steinvender
Arenaria interpres

Myrsnipe (SH) geoatlas
Calidris alpina

Tundrasnipe
Calidris ferruginea

Dvergsnipe
Calidris minuta

Grønnstilk
Tringa glareola

Skogsnipe (NH)
Tringa ochropus

Strandsnipe (SH)
Geoatlas
Actitis hypoleucos

Rødstilk (Frankrike)
Tringa totanus

Sotsnipe
Tringa erythropus

Gluttsnipe
Tringa nebularia
 

Lappspove
Limosa lapponica

Storspove
Numenius arquata

Småspove (SH) Geoatlas
Numenius phaeopus
 

Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago

Svømmesnipe (SH) Geoatlas
Phalaropus lobatus

Polarsvømmesnipe
Phalaporus fulicarius
 

Rugde (RJ)
Scolopax rusticola

Brushane
Philomachus pugnax
   
Joer Til toppen      

Fjelljo
Stercorarius longicaudus

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

Polarjo
Stercorarius pomarinus
 
Måker Til toppen      

Hettemåke
Larus ridibundus

Fiskemåke
Larus canus

Gråmåke
Larus argentatus

Sildemåke
Larus fuscus

Svartbak
Larus marinus

Krykkje (IN)
Rissa tridactyla

Polarmåke (Svalbard)
Larus hyperboreus

Grønlandsmåke (RJ)
Larus glaucoides
Terner Til toppen      

Makrellterne (SH)
Sterna hirundo

Rødnebbterne
Sterna paradisaea
   
AlkerTil toppen      

Alkekonge
Alle alle

Lunde
Fratercula arctica

Teist
Cepphus grylle
 

Alke
Alca torda

Lomvi
Uria aalge

Polarlomvi
Uria lomvia
 
Duer Til toppen      

Bydue
Columba livia var domestia

Ringdue
Columba palumbus

Tyrkerdue
Streptopelia decaocto
 
GjøkTil toppen      

Gjøk Lyd
Cuculus canorus 
UglerTil toppen    

Kattugle (SH)
Strix aluco


Haukugle (JJ) Lyd
Surnia ulula


Hornugle
Asio otus
 
Bietere, råkefugler Til toppen CORACIFORMES - Råkefugler    

Bieter (NEB)
Merops apiaster

Blåråke (Frankrike)
Coracias garrulus
   
Spettefugler Piciformes Til toppen      

Flaggspett
Dendrocopus major

Hvitryggspett (SH) Geoatlas
Dendrocopus leucotos

Dvergspett (SH) Geoatlas
Dendrocopos minor

Tretåspett
Picoides tridactylus

Grønnspett

Picus viridis

Gråspett (KME)
Picus canus

 

 

Vendehals (KME)
Jynx torquilla
 
 
Svaler Til toppen      


Låvesvale Hør lyd
Hirundo rustica


Taksvale
Delichon urbicum
   
PASSERIFORMES - SPURVEFUGLER      
Spurver - Passeridae Til toppen      


Gråspurv Lyd
Passer domesticus


Pilfink
Passer montanus
   
Buskspurver - Emberizidae Til toppen      


Gulspurv Lyd
Emberiza citrinella


Sivspurv
Emberiza schoenicus

Lappspurv (SH) Geoatlas

Snøspurv
Plectrophenax nivalis
Jernspurver - Prunellidae Til toppen      

Jernspurv
Prunella modularis


 
Erler Til toppen      

Linerle Hør lyd
Motacilla alba

Gulerle
Motacilla flava

Såerle (SH) Geoatlas
Motacilla thunbergi

Vintererle
Motacilla cinerea
Piplerker Til toppen      


Heipiplerke Hør lyd
Anthus pratensis

     
Lerker Til toppen      


Sanglerke Hør lyd
Alauda arvensis


Topplerke
Galerida cristatA
   
Fossekall Til toppen
Fossekall (JJ) Hør lyd
Cinclus cinclus


Sidensvans
Hør lyd
 

Finker - Fringillidae Til toppen      


Bokfink
Lyd
Fringilla coelebs


Bjørkefink (SH) Geoatlas
Fringilla montifringilla
   

Tornirisk
Carduelis cannabina


Gråsisik Lyd
Carduelis flammea


Stillits
Carduelis carduelis

Grønnfink
Carduelis chloris

Grønnsisik (NH)
Carduelis spinus
     

Gulirisk
Serinus serinus
     


Dompap hann Lyd
Pyrrhula pyrrhula


Dompap hunn (JJ)
Pyrrhula pyrrhula


Kjernebiter
Coccothraustes coccothraustes

 

Grankorsnebb (KH)
Loxia curvirostra

Rosenfink
Carpodacus erythrinus
   
Sangere - Sylviidae Til toppen      

Hagesanger

Sylvia borin

Møller Sang
Sylvia curruca

Munk
Sang
Sylvia atricapilla

Tornsanger
Sylvia communis
       

Løvsanger Sang
Phylloscopus trochilus

Rørsamger
Acrocephalus scirpaceus

Bøksanger
Phylloscopus sibilatrix

Gulsanger
Hippolais icterina


Gransanger
Phylloscopus collybita


Gulbrynsanger
Phylloscopus inornatus
 

 
Varslere - Laniidae Til toppen      


Varsler


Tornskate
   
Meiser Til toppen      

Kjøttmeis


Blåmeis
Lyd Lyd


Toppmeis (NH)


Stjertmeis


Granmeis


Løvmeis
Svartmeis (JJ)
Lyd

Skjeggmeis hann

Skjeggmeis hunn
 
Spettmeiser Til toppen      

Spettmeis
     

     
Fluesnappere - Muscicapidae Til toppen      

Sort og hvit fluesnapper hunn
Ficedula hypoleuca

Sort og hvit fluesnapper hann (Frankrike)
Ficedula hypoleuca

Gråfluesnapper
Muscicapa striata

Dvergfluesnapper
Ficedula parva

Steinskvett

Buskskvett
   

Rødstrupe
Erithacus rubecula Sang

Blåstrupe hann
Luscina svecica

Blåstrupe hunn (NH)
Luscina svecica
 

Svartstrupe (Frankrike)
Saxicola rubicola

Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus

Svartrødstjert
Phoenicurus ochruros
 
Trostefugler Til toppen      

Gråtrost

Rødvingetrost


Svarttrost hann
Fjellatlas Sang


Svarttrost unge

Ringtrost

Måltrost (SH)
Geoatlas Sang
   
   
 
fuglekonge
Fuglekonge (SH)

 


Stærer (Sturnidae) Til toppen      

Stær
     
Kråkefugler Til toppen      

Skjære
Pica pica
Lyd

Kaie
Corvus monedula
Lyd


Kråke
Corvus cornix
Lyd


Ravn
Corvus corax

Kornkråke
Corvus frugilegus
     

Nøtteskrike
Garrulus glandalius

Lavskrike (GB)
Perisoreus infaustus
   
     
Trekrypere Til toppen      

Trekryper (SH)
Geoatlas
     
     
     
SulerTil toppen      

Havsule (JJ)